Değerli ELSA Adana Üyeleri, 

ELSA Adana Kurucular Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda;

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Adana Şubesi İLK Genel Kurulu ilk toplantısı 16 Kasım 2019, Cumartesi günü saat 13:00’da Çağ Üniversitesi İlhan Yücel Konferans Salon’unda gerçekleştirilecektir.

İlk toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden yapılmayacaktır;

Genel kurul İkinci (Asıl)  toplantı salt çoğunluk aranmadan 23 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 13:00’da Çağ Üniversitesi İlhan Yücel Konferans Salon’unda gerçekleştirilecektir.

Şubemizin 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen üyelerimiz, adaylık

başvurularını 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar secgen.adana@tr.elsa.org

adresine e-posta göndererek aday olabilecekleri gibi Genel Kurul günü de Divan Heyeti’nin

uygun göreceği ana kadar aday olabilirler. 

Genel Kurul Gündemi aşağıdaki gibidir:

1. Açılış ve yoklama

2. Saygı duruşu

3. Genel Kurul Başkanlık Divan’ının Seçimi ve Genel Kurul tarafından toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

4. 2019-2020 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

5. Dilek ve temenniler

6.Kapanış 

Üyelerimizin genel kurulda oy ve seçilme haklarına sahip olmaları üye olmalarına bağlıdır. 

Ekte bulunan hazirun listesinde ilan tarihi veya sonrası itibariyle üye olmuş üyelerimiz yer

almamaktadır. Dolayısıyla, Dernekler Mevzuatı uyarınca üye olmayanların genel kurulda oy

kullanma ve seçilme hakkı bulunmayacaktır.

Hazirun listesine itirazlar en geç 15 Kasım 2019 Cumartesi günü mesai bitimine kadar Kurucular Kurulumuza iletilmelidir. Liste bu itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşecek olup belirtilen tarih ve saatten sonra gelecek itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

ELSA Adana Kurucular Kurulu

Onur, Kayhan, Aslan

Hazirun listesi: https://drive.google.com/file/d/1XmtYFsw676rRVxQHfySSZ1Nybge3nNuk/view?usp=sharing